Konkursdebitor:
Bertelsen, Stein 
Org. nr.:
211268 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
14-096928KON-KISA/23 
Konkursåpning:
25.06.2014 
Fristdag:
11.06.2014 
Frist for anmeldelse av krav:
05.08.2014 
Første skiftesamling:
11.08.2014 kl. 15:00 
Midlertidig innberetning:
06.08.2014 
Slutningskjennelse:
08.07.2015 
Kjennelse for konkursåpning: